test

TIM na konferencji "Informatyka dla wszystkich"

Już w piątek 16 maja 2014 r. w sali 316 gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 odbędzie się konferencja pt. "Informatyka dla Wszystkich - myślenie algorytmiczne, rozwiązywanie problemów i programowanie dla wszystkich". Jest to okazja do prezentacji doświadczeń i propozycji działań, które przyczynią się do upowszechnienia w szkołach umiejętności myślenia algorytmicznego, rozwiązywania problemów i programowania od najmłodszych lat.

Organizatorzy spodziewają się, że efektem konferencji będą propozycje zmian w podstawach programowych, programach nauczania i systemach kształcenia oraz doskonalenia nauczycieli, które przyczynią się do upowszechnienia kształtowania wspomnianych umiejętności wśród wszystkich uczniów na kolejnych etapach edukacyjnych, a w dalszej perspektywie - do rozwoju kompetencji całego społeczeństwa w tym zakresie.

Patronat nad konferencją roztoczyła Minister Edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska oraz Michał Boni.