test

Analizy systemów ITM Business zakończone sukcesem

Z przyjemnością informujemy, że Tele Info Media Sp. z o.o. z sukcesem zakończyła kolejny projekt dotyczący analizy systemów informatycznych. Tym razem przedmiotem umowy była realizacja kluczowego cyklu analiz eksperckich w zakresie budowy systemu SaaS dla ITM Business. Jak mówi Przemysław Szajek Prezes Zarządu...

"Przedmiot umowy realizowany w związku z projektem „Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.2 Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013” został zrealizowany zgodnie z parametrami i harmonogramem. Praca z Tele Info Media przebiegała bez zarzutu zarówno na polu merytorycznym jak i formalnym."

Wartość projektu 580 560 zł brutto.

Dziękujemy za zaufanie oraz współpracę.

Zespół Tele Info Media Sp. z o.o.