test

Analityka i wymagania funkcjonalne

Tworzenie systemów informatycznych to praca wymagająca zarówno wieloletniego doświadczenia jak i bieżącego śledzenia rynku i nowych rozwiązań informatycznych. Na finalny efekt wpływa bardzo wiele czynników, w tym zasada GIGO - „Garbage In Garbage Out”, w związku z czym najważniejszą i podstawową kwestią dla Tele Info Media jest zrozumienie specyfiki biznesu i celów realizowanego projektu. Nasz doświadczony zespół analityków jest w stanie pomóc przy określaniu wymagań funkcjonalnych. Precyzyjna analiza to mniej frustracji, dla zaangażowanych stron i brak konieczności powiększania budżetu. W realizacji projektów unijnych terminowość jest jedną z cech pozwalającą na bezproblemowe rozliczenie inwestycji. W efekcie ścisłej współpracy z Tele Info Media otrzymany zostaje produkt informatyczny zgodny z wnioskiem o dofinansowanie.