test

Tworzenie specyfikacji przetargowej

W realizacji projektów unijnych jednym z najważniejszych aspektów jest gospodarne wykorzystanie dofinansowania. Instrumentem mającym zapewnić rzetelne wykorzystanie środków są konkursy ofert. Przygotowanie jednoznacznej i niebudzącej wątpliwości specyfikacji przetargowej pomaga uzyskać oferty odpowiadające oczekiwaniom ogłoszeniodawcy. Sumienne przygotowanie dokumentacji niweluje zagrożenie formalnego protestu ze strony przegranych oferentów, a w skrajnym  przypadku, konieczność powtórzenia postępowania. Ponowne przeprowadzenie konkursu może skutkować przedłużeniem realizacji projektu oraz koniecznością wykonania szeregu operacji formalnych związanych ze zmianą etapów i harmonogramów. To może skutkować koniecznością zwrotu pełnej kwoty dofinansowania.
Nasza świadomość spoczywającej odpowiedzialności i doświadczenie w tworzeniu specyfikacji przetargowych, służy pomocą w opracowaniu dokumentacji  zgodnie z oczekiwaniami podmiotu realizującego projekt.


Zapraszamy do współpracy!