test

NUMMUS system zarządzania gotówką

Prezentacja systemu - PROSZĘ KLIKNĄĆ W TEN LINK

 

Ograniczenie kosztów obsługi gotówki

Banki spółdzielcze coraz większą wagę przykładają do usprawniania procesu zarządzania obrotem gotówki. Koszty obsługi tradycyjnego zarządzania gotówką w sieci bankowej są wysokie. My mamy sposób na ich ograniczenie.

 

Usprawnienie zarządzania obrotem gotówki

Odpowiedzią na potrzeby Państwa banku jest system Nummus, który umożliwia proste zarządzanie procesami przepływu gotówki, precjozów i wartości w rozproszonej sieci bankowej.

Nummus umożliwia sprawne zarządzanie obiegiem gotówki i wartości w Centrali Banku, Oddziałach i bankomatach własnych, a także zarządzanie konwojami.

Pełna kontrola nad procesem zamówień gotówki, precjozów, druków ścisłego zarachowania oraz ich dystrybucji realizowana jest w sposób scentralizowany. Wgląd w aktualną sytuację pozwala ograniczyć poziomy przetrzymywanej gotówki zarówno w oddziałach jak i w Centrali. System usprawni przygotowanie zleceń i realizacje dostaw różnych walut w pożądanych nominałach.

Łatwe i szybkie składanie zamówień na gotówkę, druki czy precjoza wpływa na optymalizację pracy Oddziałów i Centrali.

 

Natychmiastowe korzyści

Dotychczasowe wdrożenia wskazały, że inwestycja banku w system zarządzania gotówką w krótkim okresie wpływa na poprawę realnej ewidencji zdarzeń. Występuje znaczące obniżenie kosztów związanych z transportem, obsługą jak i składowaniem. Pełny wgląd w posiadane środki w skarbcach pozwala obniżyć koszty ubezpieczeń oraz, co ważniejsze, zagwarantować przechowywanie środków oraz wartości zgodnie z umowami ubezpieczeniowymi, co znacznie ogranicza ryzyko operacyjne.

Wdrożenie systemu Nummus ogranicza koszty mrożenia gotówki. Na bazie danych historycznych możliwe jest rekomendowanie poziomów gotówki pracownikom decyzyjnym.

Rozwiązania technologiczne pozwalają na przekazywanie dowolnych informacji do innych systemów banku, jak również pełną integrację z nimi. Umożliwia to włączenie systemu Nummus do istniejącej platformy informatycznej banku.

Główne cechy systemu

Możliwość odwzorowania struktury banku.

Kontrola i zarządzanie stanem gotówki w skarbcach oddziałów i w kasie głównej:

            - alarmy przy przekroczeniu dopuszczalnych stanów,

            - alarmy przy deficycie gotówki ,

            - automatyczne odnotowywanie zmian stanu gotówki w kasach.

Definicja trybów realizacji zasileń i zleceń odprowadzenia gotówki.

Waluty:

- obsługa wielu walut,

- automatyczny i manualny tryb pobierania notowań NBP,

- możliwość definicja kursów własnych,

-definicja prowizji za realizację zleceń w zależności od trybu (normalny, pilny awaryjny); możliwości zdefiniowania różnych wartości dla różnych oddziałów.


Definicja kalendarza dealerskiego – zarzadzanie realizacją zleceń pobrania/odprowadzenia gotówki w kontekście świąt i uwarunkowań czasowych procesu.


Efektywne zarządzanie konwojami.


Efektywne zarządzanie pracownikami skarbca.


Współpraca z innymi bankami.


Współpraca z kasami poza bankowymi – obsługa konwojów obcych.


Obsługa bankomatów własnych.

Automatyczne ostrzeganie przed zbliżeniem się do określonej kwoty ubezpieczenia.


Zniwelowanie utraconych korzyści z przetrzymywania ponadnormatywnych stanów gotówki    i ograniczenie kosztów w wyniku optymalizacja zasobów gotówkowych wewnątrz sieci.


Zapraszamy do przeprowadzenie darmowych testów systemu.