test

Tresor platforma dealerska

Negocjacje w cenie

Tresor jest to platforma dealerska dedykowana negocjacji kursów walut i odsetek depozytów. Przeznaczona do wykonywania transakcji pomiędzy departamentem skarbu banku a oddziałami banku.

 

Główne cechy systemu

Negocjacja kursów

Platforma Tresor wyposażona jest w moduł umożliwiający negocjacje kursów walut pomiędzy jednostką banku a dealerem. Składając zlecenie, bank ustala jego parametry, które w procesie negocjacji mogą być akceptowane lub odrzucane przez dealera.

Dealer ma możliwość podglądu historii i statystyk zleceń klienta. Po zatwierdzeniu wartości akceptowanych przez obie strony, system automatycznie drukuje odpowiednie dokumenty.

Dealer ma możliwość podglądu aktualnego kursu walut oraz notowania waluty na Forex.

Lokaty

Tresor wyposażony jest również w moduł służący negocjacji stopy oprocentowania lokat pomiędzy jednostką banku a dealerem.

Bank ustala parametry lokaty i wysyła zlecenie do Dealera. Dealer ma możliwość podglądu historii zleceń klienta i statystyk oraz możliwość porównania zleceń klienta do wszystkich innych dostępnych w systemie.

Dla poszczególnych lokat zdefiniowany jest odpowiedni zakres oprocentowania w zależności od terminu oraz kwoty lokaty.

W procesie negocjacji Oddział w imieniu klienta może zaakceptować propozycję przedstawioną przez Dealera.

W przypadku akceptacji, zlecenie jest zatwierdzane i drukowane są odpowiednie dokumenty.

FX

W tym module następuje negocjacja kursów sprzedaży walut pomiędzy bankiem a dealerem. Bank składa zlecenie wybierając: klienta, walutę sprzedaży i kwotę w danej walucie. Dodatkowo może wybrać transakcję krzyżową, czyli wymianę jednej waluty na inną walutę (np. USD -> CHF). Zlecenie wysyłane jest do dealera. Moduł umożliwia dealerowi podgląd historii zleceń klienta, statystyk zleceń klienta w czasie, porównania zleceń klienta do wszystkich zleceń w systemie itp.

Bank w imieniu klienta może zaakceptować lub odrzucić propozycję kursu przedstawioną przez dealera. W przypadku akceptacji, zlecenie jest zatwierdzane. Drukowany jest komunikat przelewu do wewnętrznego systemu bankowości elektronicznej oraz odpowiednie dokumenty.

Dealer ma możliwość podglądu aktualnego kursu walut oraz aktualnego notowania waluty na Forex.

Zarządzania kursami walut

Moduł ten służy dealerowi do zarządzania aktualnymi kursami walut. Dealer ma możliwość zaimportowania tabeli kursowej, która następnie jest wykorzystywana w modułach negocjacji kursów.

Zarządzania bazą klientów

Tresor służy dealerowi do zarządzania bazą klientów. Dealer określa parametry klientów tj. nazwa, adres, przydział do zdefiniowanych grup, numery kont w danych walutach itp.

Udogodnienia komunikacyjne

System Tresor wyposażony jest w funkcjonalności przesyłania wiadomości tekstowych (czat). Możliwości wymiany wiadomości tekstowych dostępna jest w każdym z powyżej wymienionych modułów. Platforma Tresor automatycznie zapisuje wymieniane wiadomości i archiwizuje przypisując do poszczególnych zleceń.

Zapraszamy do przeprowadzenia darmowych testów systemu.