test

Tele Info Media Sp. z o.o.

Kontakt

Tele Info Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000152338.
Kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 PLN, w całości opłacony.

Tele Info Media Sp. z o.o.
ul. Grażyny 13
02-548 Warszawa

tel.: +48 22 8452754
email: tim(at)tim.com.pl