test

Usługi serwerowe

Prowadzenie biznesu bez wykorzystania systemów informatycznych jest już od wielu lat niemożliwe. Informatyzacja firm pociąga jednak za sobą konieczność rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych oraz serwerów. Często koszty związane z zatrudnieniem osób dysponujących odpowiednimi kompetencjami w tym zakresie pochłaniają znaczną część zysków wynikających z zastosowania nowoczesnych technologii. Nasza usługa administracji sieciami i serwerami to prosty i opłacalny sposób na korzystanie z pełnej wiedzy wielu specjalistów IT bez konieczności zatrudniania ich w firmie.

Korzyści:

  • ·   realizacja usługi przez wielu administratorów IT o różnorakich i komplementarnych kompetencjach
  • ·   usługa realizowana zdalnie (poprzez bezpieczne, szyfrowane połączenia) jak i na miejscu u Klienta
  • ·   projektowanie i rozwój sieci komputerowych oraz systemów IT
  • ·   obsługa wielu systemów operacyjnych (Windows Server, Linux, systemy klasy UNIX, MAC OS)
  • ·   obsługa wielu aplikacji systemowych (IIS, ISA, Active Directory, DHCP, DNS, Lotus Domino Server, Lotus Notes, systemy Certification Authority, itp.)
  • ·   wdrażanie sieci komputerowych (przewodowych oraz bezprzewodowych)
  • ·   obsługa łącz cyfrowych oraz tuneli VPN
  • ·   obsługa routerów
  • ·   obsługa zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów i danych (firewalle, centra certyfikacji, bezpieczna poczta, ochrona antywirusowa, itp.)
  • ·   monitoring urządzeń i serwerów i natychmiastowe reagowanie na awarie


Skontaktuj się z nami – bezpłatnie przeanalizujemy Twoje potrzeby w zakresie usługi administracji sieciami oraz systemami  i określimy ile możesz zaoszczędzić decydując się na współpracę z Tele Info Media.